Dự án nghiên cứu Khoa học

Hỗ trợ trực tuyến
Dự án nghiên cứu Khoa học
Nghiên cứu Khoa học

Nghiên cứu Khoa học

Là một tổ chức khoa học công nghệ, được cấp phép hoạt động bởi Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Đồng Nai, do đó, nghiên cứu khoa học là một trong 6 định hướng quan trọng mà Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông Phố (SPAP) hướng đến. Các nghiên cứu do SPAP đề xuất chủ trì hoặc phối hợp tham gia với các tổ chức khác nhau đều hướng đến việc nghiên cứu về tâm lý học và ứng dụng khoa học tâm lý vào thực tế cuộc sống.
Đối tác của SPAP
Đang online: 9 | Tổng truy cập: 18961