Hỗ trợ của tình nguyện viên

Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ của tình nguyện viên
Hỗ trợ của tình nguyện viên

Hỗ trợ của tình nguyện viên

Trung tâm tâm lý học ứng dụng Sông Phố [SPAP] là một tổ chức xã hội hoạt động nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống trước mắt cũng như lâu dài cho nhóm đối tượng là trẻ em thiệt thòi, các nhóm dễ bị tổn thương về mặt tâm lý....., bằng cách cung cấp các dịch vụ xã hội, nâng cao năng lực và vận động chính sách thông qua sự tham gia của chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự.
Đối tác của SPAP
Đang online: 8 | Tổng truy cập: 18961