Dự án Phát triển cộng đồng

Hỗ trợ trực tuyến
Dự án Phát triển cộng đồng
Phát triển cộng đồng

Phát triển cộng đồng

Triển khai các dự án phát triển cộng đồng trên nền tảng phát triển con người là một trong những định hướng hoạt động trọng tâm mà Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông Phố (SPAP) hướng tới. Ngay từ khi mới thành lập (2011), SPAP đã nhận được nhiều tài trợ của các đối tác để triển khai một cách rộng rãi các hoạt động đa dạng trong lĩnh vực phát triển con người, phát triển xã hội.
Đối tác của SPAP
Đang online: 11 | Tổng truy cập: 18964